A renovación da iluminaria foi cofinanciada pola Xunta de Galicia a través do Programa Bono Enerxía Peme 2021, polo Instituto Enerxético de Galicia (Inega) contribuíndo asi a conseguir unha economía máis limpa e sostible xa que a iluminaria anterior tiña un consumo superior, conseguindo deste xeito un considerable aforro enerxético.